Τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, πέρα από τη θεραπεία που του όρισε ο γιατρός του, ώστε να στηρίξει τη θεραπευτική διαδικασία για την ανάκτηση της υγείας και της ευεξίας του.